Atomun Yapısını Gösteren Poster İçin Resimler

Fen ve teknoloji dersi için performan ödevi hazırlayan arkadaşlar; Atomun yapısını gösteren poster hazırlamanız için bazı resimleri bulacağınız linkler...

Atom nedir?

Atom (Yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır.


Atom nedir?

Atomun tarihçesi

Atom çekirdeği pozitif elektrik yüklü protonlar ve yüksüz netronlardan oluşur. Atom çekirdeği etrafında negatif yüklü elektronlar yer alır.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar.
Atom yapısının gösteren resimleri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. Bu resimleri bilgisayarınıza saklayarak posterinizi yapmada kullanabilirsiniz.

Inside an atom resminde basit bir atomun yapısını gösteren resim

Atom yapısı resmi

Atom yapısı resmi

Atom yapısı resmi

Atom

Atom modeli resmi

Atom yapısı

Atom yapısı

Atom yapısı resim

Daha başka atom yapısı resimleri için bakınız atom yapısı göreseller

Hiç yorum yok: